طراحی توسط برترین معماران

اجرای پروژه های عظیم

سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز

شرکت در مناقصه های راه و ساختمان

ساخت انبوه مسکن

اجرای پروژهای زیر ساختی

شرکت اکسون ابنیه پارس یکی از شرکت های گروه بین المللی اکسون می باشد که در زمینه امور مهندسی، تأمین متریال و اجرای پروژه های عمرانی، نفت و گاز، نیروگاهی و ... فعالیت می کند.

گروه بین المللی اکسون با هدف مشاوره و اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی، مالی، صنایع غذایی، ورزشی آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد.

پروژه های شرکت اکسون ابنیه پارس

اجرای پروژه

طرح اولیه پروژه

نقطه‌ آغازین‌ یک‌ پروژه‌، عبارت‌ از یک‌ نظریه‌ یا فکر و یا خواسته‌ است‌ که‌ توسط‌ یک‌ شخص‌ یا یک‌ گروه‌ از اشخاص، یا یک‌ موسسه‌ و سازمان‌ ایجاد می‌شود.

براورد هزینه

بررسی و تخمین هزینه های پروژه

اجرا به بهترین وجه

اجرای پروژه با متدهای روز دنیا

بازگشت به بالا