طراحی، نظارت و تهیه مواد و مصالح

راه اندازی،تعمیرات و نگهداری سیستم های تهویه و تبرید

اجرای کلیه پروژه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

ساختمان های مسکونی،اداری و تجاری

خطوط انتقال آب و فاضلاب

خطوط انتقال نیرو و تاسیسات صنعتی

اجرای کلیه پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی

بازگشت به بالا