نوع فعالیت

تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و موتور خانه ساختمان اداری تجاری پاسارگاد

حجم کار (میلیون ریال)

840

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

12 ماه

کارفرما

بانک پاسارگاد

بازگشت به بالا