نوع فعالیت

عمليات اجراي تأسيسات مكانيكي ساختمان مسکونی پارک تراس واقع در الهیه به متراژ 15.000متر مربع

حجم کار (میلیون ریال)

15,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

10 ماه

کارفرما

مهندس فاطمی

بازگشت به بالا