نوع فعالیت

عمليات اجراي تأسيسات مكانيكي و الکتریکی ساختمان اداری رودیوم واقع در فرشته به متراژ 9.000متر مربع

حجم کار (میلیون ریال)

10,000

محل فعالیت

تهران

مدت اجرا

12 ماه

کارفرما

مهندس حسینی

بازگشت به بالا