نوع فعالیت

طراحي سيستم هاي روشنايي و آب صنعتي و هواي فشرده و كابل كشي TC و گانهاي سالن وانت PU1 ایران خودرو

حجم کار (میلیون ریال)

350

محل فعالیت

شرکت ایران خودرو

مدت اجرا

1 ماه

کارفرما

شرکت تام ایران خودرو

بازگشت به بالا